TOKYO #02 / tokyo tower 

2016

CONCEPT DESIGN : ILY. all
ART DIRECTOR – GRAPHIC DESIGN :tsujiharasaki
COPY WRITER:tsujiharasaki
PHOTOGRAPHER:fuji yutaro

tokoyo_planb-04tokoyo_planb-01tokoyo_planb-02tokoyo_planb-03

ILY. LABO AD for tokyo